Avslutade uppdrag

Affiliate Research Manager

5 juni 2017  |  Avslutade uppdrag

AbbVie är ett globalt forskande biopharmaföretag som skapades 2013 efter delningen av Abbott. AbbVie kombinerar lång erfarenhet som läkemedelsföretag med innovationskraft och snabbhet från bioteknik för att utveckla avancerade behandlingar, samt digitala lösningar och stödprogram, för några av världens allvarligaste och mest komplicerade sjukdomar. AbbVies tre uttalade fokusområden är immunologi, onkologi och virologi. AbbVie har cirka 29 000 medarbetare och marknadsför läkemedel i över 170 länder. AbbVie Sverige har cirka 140 medarbetare och kontor i Solna, Stockholm. För mer information om företaget, dess medarbetare och produktportfölj besök www.abbvie.com.

Affiliate Research Manager
Till det svenska marknadsbolaget söker AbbVie nu en ny Affiliate Research Manager med huvudansvar för AbbVies icke-interventionsstudier. Du arbetar brett över alla funktioner samt terapiområden, och ansvarar för att bolagets arbete med kompletterande studier efter marknadsgodkännande utförs med rätt strategisk infallsvinkel och enligt rådande regelverk. Området är prioriterat och kopplat till AbbVies innovationsprogram, med målet att resultera i en förbättrad behandling samt förbättrad vardag för patienten. Du arbetar inom Medical Affairs och till din direkta hjälp har du en mycket kompetent projektledare, som du också leder och utvecklar i det vardagliga arbetet. Rollen rapporterar till Medical Director, Sverige.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Agera som det svenska marknadsbolagets strategiska expert i frågor rörande icke-interventionsstudier
 • Tillsammans med Medical Managers, utveckla och initiera studieaktiviteter baserat på AbbVies strategiska medicinska planer
 • Konsultativ expert inom Medical Affairs och Brand Teams i frågor rörande regelverk, strategier- eller generellt ”know how” kring icke-interventionsstudier
 • I nära samarbete med Medical Director och Medical Managers koordinera budgetplanen och budgetuppföljning i samband med det årliga budgetarbetet
 • Upphandla relevanta samarbetspartners samt säkerställa att AbbVies lokalt initierade forskningsprojekt samt andra medicinska projekt följer bolagets policys
 • Initiera och driva förändrings-/förbättringsarbeten för att avdelningens forsknings- samt affärsmål framgångsrikt skall nås
 • Arbeta tvärfunktionellt internt och mot relevanta vårdgivare/kliniska centra inom feasibility-/studieförberedande frågor
 • Agera primär kontakt gentemot berörda myndigheter i frågor rörande ex Compassionate Use Program och/eller registerstudier
 • Hålla dig uppdaterad kring förändringar inom relevanta regelverk, samt säkerställa att nationella studier bedrivs i enlighet med relevanta globala standards
 • Tillsammans med Medical Managers bedöma ev risker kopplade till studierna, identifiera samt implementera lämpliga lösningar för dessa
 • Ansvara för Icke Interventionsprojekt kopplat till Real World Data
 • Ansvara för arbetsfördelning inom- samt allokering av resurser till Affiliate Research arbetet
 • Kontinuerligt bistå organisationen med kvalitetssäkringsarbete kring infrastruktur, SOPar etc

Kompetensprofil

 • Akademisk examen inom hälso- och sjukvård, medicin, biovetenskap eller liknande
 • Mångårig erfarenhet från klinisk prövning på ett marknadsbolag inom läkemedelsindustrin är ett krav. Erfarenhet från tidigare chefsbefattning, samt från arbete inom onkologi anses meriterande men är inget absolut krav
 • Mycket goda kunskaper inom ICH/GCP
 • Mycket goda erfarenheter från budget- och upphandlingsarbete
 • Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl som i skrift


Framgångsfaktorer
För att nå framgång i rollen behöver du vara en mycket självgående person med förmåga att-, samt intresse av att själv skapa en plattform för ditt arbete, med för AbbVie lämplig strategisk inriktning, följt av ett tydligt operationellt resultat. Stark planerings- och organisationsförmåga är för dig därför en självklarhet. Du har ett genuint intresse för innovation, Real World Data samt för hur detta tillsammans skapar nya förbättrade förutsättningar för morgondagens patienter. Du är en skicklig problemlösare med utmärkt förmåga till att identifiera strategiska lösningar inom frågor relevanta för studiearbetet, internt såväl som externt. Du har hög integritet samt gedigen erfarenhet från arbete inom Clinical Operations, samt inom icke-interventionsstudier, och kan därmed erbjuda ett tydligt ledarskap inom ditt ansvarsområde. Vidare är du en god nätverkare med intresse samt förmåga till att skapa strategiska samarbeten med internt- samt externt berörda parter. Du är en skicklig kommunikatör, samt diplomatisk som person, och ser värdet i framgångsrika samarbeten.

Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar AbbVie med Scientific Solutions och hänvisar därför alla frågor till ansvarig kontaktperson, se nedan. Din ansökan innehållandes CV och ett kort personligt brev skickas som mejl med rubriken ” Affiliate Research Manager” till henrik.sodermark@scientificsolutions.se

Ansökningarna kommer att behandlas löpande, så ansök snarast, dock inte senare än söndagen den 25:e juni.

Kontaktperson
Henrik Södermark
Tel: 0733-101 721
Mail: henrik.sodermark@scientificsolutions.se

Alternativ kontaktperson
Sara Gustafsson
Tel: 0709-73 17 47
Mail: sara.gustafsson@scientificsolutions.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Medical Advisor – Onkologi

17 maj 2017  |  Avslutade uppdrag

Scientific Solutions söker nu medicinsk kompetens för ett konsultuppdrag som Medical Advisor hos en av våra uppdragsgivare, ett läkemedelsbolag beläget i Stockholm. I rollen kommer du att vara företagets primära kontaktyta mot relevanta vårdgivare och berörda myndigheter, i vetenskapliga och medicinska frågor inom onkologi. Rollen medför även många interna tvärfunktionella kontaktytor, bl.a. mot Marknad, Regulatory och Clinical Operations.

Ansvarsområden

 • Fungera som primär kontaktyta mot vårdgivare och berörda myndigheter
 • Presentera studieresultat och annan vetenskaplig data till extern såväl som intern publik
 • Ansvara för analys och kommunikation av medicinska data, både för nya produkter och för marknadsförda nyckelprodukter
 • Sätta dig in i företagets aktuella forskning och bidra med klinisk kompetens
 • Förberedande arbete inför forskningssamarbeten
 • Stötta organisationen med medicinsk och vetenskaplig kompetens inom terapiområdet onkologi
 • Förberedande arbete inför nylanseringar
 • Initiera och utveckla goda relationer med Key Opinion Leaders och andra relevanta beslutsfattare

Önskvärda kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens inom onkologi
 • Läkemedelsindustrierfarenhet med tidigare arbete inom Medical Affairs anses meriterande men är inget absolut krav
 • Utmärkta kunskaper inom svenska och engelska, i tal såväl som i skrift
 • Stort intresse- och erfarenhet av att presentera kliniska data för andra experter

Tjänsten är ett konsultuppdrag med tänkt start hösten 2017. Tjänsten är förlagd till Stockholmsområdet och medför ett visst antal resdagar i Sverige per månad.

Ansökan
För mer information, ta kontakt med Henrik Södermark på 0733-101721. Din ansökan innehållandes CV skickas till henrik.sodermark@scientificsolutions.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Senior Regulatory Affairs Manager till GSK

11 april 2017  |  Avslutade uppdrag

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Våra prioriterade områden är luftvägs- och infektionssjukdomar. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

Senior Regulatory Affairs Manager
GSK söker just nu en Senior Regulatory Affairs Manager (Snr RAM) som brinner för det regulatoriska arbetet. Du kommer att arbeta med en blandning av regulatoriska utmaningar på både operativ och strategisk nivå och du kommer att ansvara för ett eller flera terapiområden, samt vara den regulatoriska länken till huvudkontoret. Det här är en senior roll och det är därför nödvändigt med en gedigen kunskap och erfarenhet av det regulatoriska regelverket och du bör ha arbetat med regulatoriska strategier. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på GSKs kontor i Solna.

Ansvarsområden
Du kommer att vara den lokala regulatoriska experten inom ett eller flera terapiområden där din huvuduppgift är att koordinera det regulatoriska arbetet för din produktportfölj.
I rollen ingår även att:

 • Delta i, eller leda olika projektgrupper och säkerställa att en optimal regulatorisk strategi implementeras.
 • Representera den regulatoriska avdelningen i tvärfunktionella grupper och bidra till arbetet på en senior nivå.
 • Agera som ställföreträdande avdelningschef inom vissa områden.
 • Initiera och leda olika projekt, både på den egna avdelningen och tillsammans med andra avdelningar, på lokal och global nivå.
 • Bidra med din expertis inom Regulatory och på så sätt stötta och utveckla kollegorna på avdelningen. Du kommer att ha ett ansvar för att det dagliga arbetet flyter på bra på avdelningen.
 • Kunna leda viktiga affärsprocesser inom avdelningen.
 • Upprätthålla/skapa goda relationer med lokala och externa partners och myndigheter.
 • Tillhandahålla regulatorisk input och vägledning gällande de olika produktportföljerna.
 • Hålla dig uppdaterad och ha en god kunskap om GSKs regulatoriska processer och riktlinjer, samt gällande och nya myndighetskrav, lokalt och inom EU.
 • Arbeta med förbättringsarbete, strategier och visioner för att utveckla den lokala regulatoriska verksamheten.

Kvalifikationer

 • Naturvetenskaplig högskole/universitetsexamen.
 • Flerårig erfarenhet av regulatoriskt arbete inom läkemedelsindustrin, på både operativ och strategisk nivå.
 • Gedigna kunskaper i lokala/europeiska regulatoriska regelverk och riktlinjer.
 • Kunna uttrycka dig obehindrat i svenska och engelska, i både skrift och tal.
 • Att ha arbetat på myndighet anses som meriterande men inte ett krav.

Framgångsfaktorer för att lyckas i denna roll
Du är en analytisk och strukturerad person med sinne för detaljer, men kan samtidigt lyfta blicken och tänka strategiskt. Du tar stort ansvar och kan leda andra i såväl det dagliga arbetet som i tvärfunktionella projektgrupper. Du är duktig på att identifiera och lösa problem, både själv och tillsammans med andra och har självklart en utmärkt kommunikativ förmåga. Det är också viktigt att du förstår och är van vid att arbeta med affärsinriktade projekt och utmanas av att tänka utanför boxen, samt har förmågan att påverka interna och externa intressenter.

Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar GSK med Scientific Solutions och hänvisar därför alla frågor till ansvariga rekryterare (se kontaktinformation nedan). Din ansökan innehållandes CV och ett kort personligt brev skickas som mejl med rubriken ”Snr RAM, GSK” till henrik.sodermark@scientificsolutions.se
Ansökningarna kommer att behandlas löpande, så ansök snarast, dock inte senare än söndagen den 30:e april.

Kontaktpersoner
Sara Gustafsson
Tel: 0709-73 17 47
Mail: sara.gustafsson@scientificsolutions.se

Henrik Södermark
Tel: 0733-101 721
Mail: henrik.sodermark@scientificsolutions.se

Varmt välkommen med din ansökan!

PV Manager till GSK

4 mars 2017  |  Avslutade uppdrag

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Våra prioriterade områden är luftvägs- och infektionssjukdomar. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 150 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

PHARMACOVIGILANCE MANAGER

GSK söker nu en Pharmacovigilance (PV) Manager med placering på GSKs kontor i Solna!
I rollen som PV Manager kommer du att ha ansvar för en bred produktportfölj med både läkemedel, vacciner, medicinteknik och kosmetika. På det svenska kontoret finns en stor klinisk prövningsverksamhet och du kommer att arbeta med läkemedelssäkerhet för så väl marknadsförda produkter som produkter under utveckling. Du har ett nära samarbete med dina PV kollegor på kontoret, och ansvarar för att upprätthålla ett gott samarbete med kollegor på övriga avdelningar på det svenska kontoret, GSKs huvudkontor och myndigheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Samla in, rapportera och följa upp biverkningar i enlighet med rådande PV lagstiftning och GSKs interna processer.
 • Sända periodiska säkerhetsrapporter till myndighet, etiska kommittéer och till prövare i kliniska studier.
 • Skapa, utveckla och uppdatera SOP:ar, samt utveckla och förbättra arbetsprocesser inom PV.
 • Hålla i PV-träning och utbildning av intern personal, konsulter och GSKs samarbetspartners.
 • Arbeta proaktivt med kvalitet för att kontinuerligt förbättra arbetsprocesserna inom PV.
 • Hålla dig uppdaterad kring PV lagstiftningen, samt GSK specifika regler och arbetsprocesser inom Sverige och EU.
 • Aktivt deltagande i audits och inspektioner som involverar GSK Sverige.

I rollen finns en utvecklingspotential för dig som vill fördjupa dig inom PV området och du har möjlighet att delvis själv påverka innehållet i rollen. GSK erbjuder en positiv arbetsmiljö där det är högt i tak och där eget initiativtagande skattas högt.

Önskad kompetensprofil

 • Naturvetenskaplig/medicinsk utbildning på högskola/universitet.
 • Minst 2-4 års erfarenhet från PV arbete på läkemedelsbolag.
 • Erfarenhet av arbete inom närliggande område, så som QA eller Medicinsk Information, ses som meriterande.
 • Utmärkta datorkunskaper med mycket god vana att arbeta i olika system.
 • Utmärkta språkkunskaper, både skriftligt och muntligt, i svenska och engelska.

Du bör vara en skicklig lagspelare som uppskattar samarbetet med andra, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt och tar stort ansvar för att noggrant och strukturerat driva ditt arbete framåt.

I denna rekrytering samarbetar GSK med Scientific Solutions och frågor besvaras av Sara Gustafsson på telefonnummer 0709-731747. Din ansökan, innehållandes CV och kort personligt brev sänder du snarast till sara@scientificsolutions.se dock senast den 24 mars 2017.

Varmt välkommen med din ansökan!

Quality Assurance Manager till Evolan

19 januari 2017  |  Avslutade uppdrag

Evolan är ett privatägt svenskt läkemedelsföretag med drygt 20 anställda. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Danderyd. Företaget är ett av de snabbast växande i läkemedelsbranschen med många nya produkter i registrerings- och lanseringsfas. Våra medarbetare har en gedigen branscherfarenhet med kärnkompetens inom utveckling, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Evolan utvecklar ständigt sin verksamhet och sin produktportfölj som innehåller både OTC- och Rx-läkemedel, medicinteknik, kosmetika och kosttillskott. Tempot är högt och kräver ett tätt samarbete både inom organisationen och utanför.

Evolan är nu i behov av att förstärka organisationen med ytterligare en medarbetare inom Quality Assurance. I rollen som Quality Assurance Manager kommer du att vara en viktig resurs i det dagliga arbetet och erbjudas varierande arbetsuppgifter rörande kvalitetskontroll av produkter och transporter. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är att hantera ändringsärenden och reklamationer. Vidare innebär tjänsten ett nära samarbete med kollegorna internt samt kontakt med kunder och leverantörer.

Evolan erbjuder en familjär, entusiastisk och utvecklande arbetsmiljö, där allas insats spelar roll och synliggörs i organisationen. Det är högt i tak och alla medarbetare förväntas ta sitt ansvar och bidra med just sin expertis. Då organisationen är liten finns det en intressant bredd i rollen, med stora utvecklingsmöjligheter för rätt person och en möjlighet att få arbeta på ett huvudkontor med en stor och bred produktportfölj.

Vem är du?
Vi söker dig som har 2-5 års erfarenhet av att arbeta i en GMP och/eller GDP reglerad miljö. Du är inte rädd för utmaningar, har förmågan att få saker utförda och lär dig snabbt nya uppgifter. Självklart behärskar du engelska och svenska i tal och skrift.

För att lyckas i den här rollen krävs att du är självgående, initiativtagande och att du har förmågan att samarbeta och trivs med att arbeta tvärfunktionellt. Du behöver vara prestigelös, men samtidigt våga driva dina frågor och stå upp för dina åsikter. Du tänker utanför boxen, drivs av förändring och utveckling och uppskattar när ditt bidrag syns.

Låter detta intressant?
I denna rekrytering samarbetar Evolan med Scientific Solutions. Vid frågor och för mer information, ta kontakt med Sara eller Daniel på Scientific Solutions. Din ansökan vill vi ha senast den 15 februari och skickas via mejl till sara.gustafsson@scientificsolutions.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter

Sara Gustafsson
Mobil: 0709 731 747
Mejl: sara.gustafsson@scientificsolutions.se

Daniel Krumlinde
Mobil: 0763-441 121
Mejl: daniel.krumlinde@scientificsolutions.se

Regulatory Affairs Specialist

29 december 2016  |  Avslutade uppdrag

Scientific Solutions utvidgar just nu verksamheten och vi behöver nu förstärka vår organisation med ytterligare konsulter inom det regulatoriska fältet och söker specialister inom Regulatory Affairs till vårt kontor i Stockholm.

Du kommer att få varierade arbetsuppgifter, driva egna projekt
och ansvara för flera produktkategorier, tex originalläkemedel,
medicintekniska produkter och generika.

Exempel på ansvarsområde och arbetsuppgifter

 • Ansvar för det regulatoriska arbetet gällande
  exempelvis variationer och nya indikationer.
 • Agera huvudsaklig kontaktperson gentemot
  myndigheter.
 • Fungera som specialistkompetens inom regulato
  riska frågor gentemot marknadsavdelning och
  övriga avdelningar hos våra kunder.
 • Ansvar för att förbättra arbetsprocesser inom
  Regulatory Affairs.
 • Arbetsuppgifter inom Drug Safety och QA kan också
  komma att förekomma, utifrån dina erfarenheter
  och önskemål.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete med Regulatory Affairs inom läkeme
  delsindustrin är ett absolut krav. Hur lång och bred erfaren
  het du har är inte avgörande, vi anpassar uppdragen efter
  din kunskap och utvecklar din kompetens kontinuerligt.
 • Erfarenhet inom närliggande områden, så som Drug Safety,
  QA, Medicinsk Information, är meriterande.
 • Erfarenhet av nationella proceduren, MRP och centrala
  proceduren.
 • Naturvetenskaplig utbildning från universitet/högskola.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal
  och skrift.

Framgångsfaktorer
För att lyckas som regulatorisk konsult bör Du arbeta proaktivt, vara självgående och drivas av nya utmaningar. Du bör ha en positiv attityd och servicekänsla, vara noggrann utan att överarbeta, samt ha förmåga att strukturera Ditt eget och andras arbete.

För rätt person finns i dessa roller stora utvecklingsmöjligheter och chansen att på sikt själv kunna påverka innehållet, oavsett om du vill fördjupa dig i specialistrollen, arbeta mer i projektform eller satsa på en ledande roll.

Låter detta intressant?
Sänd din ansökan via mejl till
sara.gustafsson@scientificsolutions.se
Vid frågor, ta kontakt med Daniel eller Sara.

Kontaktuppgifter
Sara Gustafsson
Tel: 0709-73 17 47
Mail: sara.gustafsson@scientificsolutions.se
Daniel Krumlinde
Tel: 0763-44 11 21
Mail: daniel.krumlinde@scientificsolutions.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Regulatory Affairs Manager

29 december 2016  |  Avslutade uppdrag

Till en av våra kunder, ett läkemedelsbolag i Stockholmsregionen, söker vi nu en naturvetare med kunskaper och erfarenhet inom Regulatory Affairs.

Du kommer att arbeta i en mindre grupp och därmed få ett brett ansvar, där delar av arbetsuppgifterna omfattar Pharmacovigilance och Quality Assurance.

Exempel på ansvarsområde och arbetsuppgifter

 • Regulatoriskt helhetsansvar för en produktportfölj.
 • Agera huvudsaklig kontaktperson gentemot myndigheter.
 • Fungera som specialistkompetens inom regulatoriska frågor gentemot marknadsavdelning och övriga avdelningar.
 • Hantera reklamationer och biverkningsrapporter.
 • Skriva och uppdatera SOPar.
 • Representera företaget på externa möten, t.ex. LIF.
 • Koordinera arbetet med översättningar, produkttexter, samt
  ArtWork, som hanteras av tredje part.

Kvalifikationer

 • Minst tre års erfarenhet av arbete med Regulatory Affairs på
  marknadsbolag inom läkemedelsindustrin.
 • Erfarenhet av nationella proceduren, MRP/DCP och centrala
  proceduren.
 • Erfarenhet inom närliggande områden, så som Drug Safety,
  QA, Medicinsk Information, är meriterande.
 • Naturvetenskaplig utbildning från universitet/högskola.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal
  och skrift. Har du kunskaper inom ytterligare något nordiskt
  språk, så är det mycket meriterande.

För denna roll krävs att du är detaljorienterad och noggrann. Du har förmågan att ta eget ansvar och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbetet med andra, både inom och utanför ditt eget kompetensområde. Du är en duktig kommunikatör och har förmågan att synliggöra arbetet med Regulatory Affairs, både internt och externt.

Låter detta intressant?
Sänd din ansökan via mejl till
sara.gustafsson@scientificsolutions.se
Vid frågor, ta kontakt med Daniel eller Sara.
Kontaktuppgifter
Sara Gustafsson
Tel: 0709-73 17 47
Mail: sara.gustafsson@scientificsolutions.se
Daniel Krumlinde
Tel: 0763-44 11 21
Mail: daniel.krumlinde@scientificsolutions.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Head of Host-Microbiome Interactions

22 december 2016  |  Avslutade uppdrag


Probi AB is a publicly traded Swedish bioengineering company that develops effective and well-documented probiotics. Through its world-leading research, Probi has created a strong product portfolio in the gastrointestinal health and immune system niches. Probi’s products are available to consumers in more than 30 countries worldwide. Probi’s customers are leading food, health-product and pharmaceutical companies in the Functional Food and Consumer Healthcare segments.

Probi is looking for a candidate for the position of Head of Host-Microbiome Interactions. This new function will have the responsibility of driving our R&D activities within the field of microbiology, with a focus on host-microbe interactions. The position, which requires a highly capable and motivated individual, possessing excellent interpersonal skills, is located at Probi headquarters, Ideon Science Park in Lund, Sweden.

This is a unique opportunity for someone who is interested in working at a leading company in probiotics and wants to help develop health-related products.

Responsibilities

 • To be our scientific expert on gut microbiology and host-microbe interactions and contribute with in-depth knowledge to R&D activities in this field
 • To give scientific input on the design of Probi’s clinical and preclinical programs, and to the interpretation of results
 • To lead Probi’s efforts to characterize the microbiome in clinical studies and interpret results, including ensuring efficient and cost-effective collaborations with CROs
 • Preferably also responsible for
  1. sequencing of Probi’s probiotic strains in collaboration with CROs, including prediction of function
   overseeing in vitro characterization of host-microbe interactions

Background

 • PhD in microbiology
 • At least 10 years of research experience, focusing on human gut microbiota, intestinal commensals and host-microbe interaction studies
 • Solid background in human gut metagenomics for characterization of intestinal flora, including advanced bioinformatics skills
 • Focus on the implication of the microbiome for the host, i.e., experience from metabolomics, proteomics and/or host-microbe interaction in vitro assays with mammalian cells or tissue
 • Expertise in microbial genomics for characterization of bacterial strains is an advantage
 • Experience collaborating with the industry is an advantage
 • Excellent communication skills in English, both written and oral

Success Factors
You have a strong drive and can independently and efficiently manage your projects while being collaborative and enjoy the work on a team and are able to form strong cross-functional relationships in different cultural settings. You are careful, focused and detailed in your work yet possess the flexibility to meet various demands and priorities.

What we offer
Probi is a company that is experiencing strong growth characterized by an entrepreneurial spirit that has a clear R&D focus. The climate is open and supportive. We offer a unique opportunity to be part of a growing probiotic R&D team at a leading research company. The R&D group, covering project management, clinical trials, scientific support and discovery, consists of ten people with various backgrounds, all of whom contributes with their expertise to Probi’s R&D pipeline. The R&D department is supported by the product formulation team, expertise in production and a probiotic lab.

Information and application
The recruitment is handled by our recruitment partner, Scientific Solutions (www.scientificsolutions.se). For more information regarding the position, please contact Sara Gustafsson, or Daniel Krumlinde at Scientific Solutions.
Please send your electronic application, including a detailed CV and publication record, to sara.gustafsson@scientificsolutions.se

Contact information
Sara Gustafsson
Mail: sara.gustafsson@scientificsolutions.se
Mob: +46 70 973 17 47

Daniel Krumlinde
Mail: daniel.krumlinde@scientificsolutions.se
Mob: +46 76 344 11 21

Konsult inom Affärsstöd

15 december 2016  |  Avslutade uppdrag

Scientific Solutions förstärker sin verksamhet inom affärsstöd och Market Access och söker just nu efter en konsult med utmärkta kunskaper och erfarenheter inom affärsstöd (Business Intelligence Manager). Som konsult hos Scientific Solutions jobbar du med våra kunder och bidrar med expertis inom ditt område.

Tjänsten omfattar bl.a. att;

 • Ge stöd till marknadsavdelningar med omvärldsbevakning och analys för att underlätta affärsdrivna beslut
 • Uppdatera och kommunicera återkommande rapporter och analyser av försäljningsdata
 • Uppdatera och kommunicera affärsrelaterade nyckeltal
 • Lösa problem med datahantering, samt vid behov undervisa berörda parter
 • Utföra ad hoc-analyser på uppdrag av marknadsavdelningar
 • Fungera som kontaktpunkt för marknadsundersökningar gällande varumärkesrelaterade ämnen
 • Utveckla och underhålla relationer med viktiga tredjeparts dataleverantörer
 • Identifiera möjligheter att förbättra och förenkla tillgången av BI lösningar

Önskvärd bakgrund

 • Akademisk examen inom teknik eller naturvetenskap
 • Kunskap och erfarenhet av Business Intelligence
 • Gedigen kunskap om läkemedelsindustrin samt försäljningsdata gällande läkemedel
 • Insikt om påverkan och trender på hälso- och sjukvårdsmarknaden
 • Kunskaper om datainsamling, marknadsundersökningar, sekundärdata samt andra färdigheter inom BI

För att lyckas i rollen som konsult inom affärsstöd bär du vara proaktiv, strategisk och analytisk. Du måste ha utmärkt förmåga att samarbeta med olika kompetensgrupper och lägga stor vikt vid engagemang och service. Du är duktig i din kommunikation med andra och har förmågan att visualisera komplexa sammanhang. Du kommunicerar obehindrat på både engelska och svenska.

Låter detta intressant?
Sänd din ansökan via mejl till sara.gustafsson@scientificsolutions.se
Vid frågor, ta kontakt med Daniel eller Sara.

Kontaktinformation
Daniel Krumlinde
Tel: 0763-44 11 21
Mail: daniel.krumlinde@scientificsolutions.se

Sara Gustafsson

Tel: 0709-73 17 47

Mail: sara.gustafsson@scientificsolutions.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Medical Director

8 december 2016  |  Avslutade uppdrag

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Våra prioriterade områden är luftvägs- och infektionssjukdomar. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.


Medical Director
Till det svenska marknadskontoret söker nu GSK en ledare som ska driva arbetet på den medicinska avdelningen. GSK har en stark och bred produktpipeline och många av företagets kliniska prövningar drivs från den svenska prövningsenheten. Rollen är en fantastisk möjlighet för Dig som vill utveckla ditt arbete i en föränderlig och berikande miljö där transparens, integritet och patientfokus är viktiga ledstjärnor!

Rollen i korthet
Som Medical Director bär du det övergripande medicinska ansvaret för det svenska marknadskontoret, samt för alla medicinska aktiviteter i Sverige. Till din hjälp har du ett mycket kompetent team med specialistkompetens inom Medical Affairs, Clinical Operations och Pharmacovigilance. Genom ett tydligt och transparent ledarskap säkerställer du att ditt team ständigt utvecklas, förbättras och levererar på topp, samt att regulatoriska krav och andra regelverk inom ditt område efterföljs. Rollen sitter i GSKs ledningsgrupp och rapporterar till VD för GSK Sverige samt till Nordic Cluster Medical Director.

Ansvarsområden

 • Medical Governance
 • Kontinuerligt initiera förbättringsarbeten, bidra med nya strategier och visioner för att utveckla verksamheten och medarbetarna på medicinska avdelningen
 • Att regulatoriska krav, LIFs regelverk, GSKs höga etiska standard och Code of Practice för kundrelationer efterföljs
 • Att ansvara för medicinska avdelningens verksamhet vid audit och inspektioner samt för att egenkontroll av verksamheten genomförs enligt upprättad plan
 • Bidra med övergripande input till de medicinska strategiplanerna
 • Säkerställa att Läkemedelsverkets regelverk avseende Medical Affairs deltagande i studier efterföljs
 • Företräder medicinska avdelningen i kontakter mot vårdgivare och berörda myndigheter, samt mot andra relevanta kontaktytor

Kvalifikationer

 • Läkarexamen
 • Gedigen erfarenhet av läkemedelsindustrin, företrädesvis av roller inom Medical Affairs. Har du tidigare arbetat som Medical Director anses det mycket meriterande
 • Flerårig erfarenhet av arbete i personalledande befattning
 • Utmärkt förmåga att kommunicera i tal och i skrift, på svenska och engelska
 • Du skall vara väl insatt i relevanta regelverk, ex kring regulatorisk lagstiftning, kliniska studier samt lagar kring marknadsföring och LIFs regelverk

Framgångsfaktorer
Du är en inspirerande och trygg ledare som uppskattar förändringsarbete och har en utmärkt förmåga att identifiera nya lösningar och fatta självständiga beslut. Du är prestigelös och uppskattar teamarbete, samt tar eget operativt ansvar när så krävs. Vidare är du en utmärkt kommunikatör samt en mycket god nätverkare med utmärkt förmåga att etablera och upprätthålla strategiska samarbeten, internt såväl som externt. Med en hög vetenskaplig profil och ett naturligt intresse av att sätta dig in i nya terapiområden säkerställer du den medicinska kompetensen i bolaget.


Ansökan
Denna rekrytering hanteras av GSKs rekryteringspartner Scientific Solutions (www.scientificsolutions.se). Vid frågor och för mer information, kontakta Henrik Södermark på Scientific Solutions. Din ansökan innehållandes CV skickas snarast möjligt till henrik.sodermark@scientificsolutions.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter
Henrik Södermark
Mob: 0733 – 101 721
Mail: henrik.sodermark@scientificsolutions.se

Alternativ kontaktperson
Daniel Krumlinde
Mob: 0763 – 441 121
Mail: daniel.krumlinde@scientificsolutions.se

© 2017 Scientific Solutions