Affiliate Research Manager (Detta uppdrag är avslutat)


AbbVie är ett globalt forskande biopharmaföretag som skapades 2013 efter delningen av Abbott. AbbVie kombinerar lång erfarenhet som läkemedelsföretag med innovationskraft och snabbhet från bioteknik för att utveckla avancerade behandlingar, samt digitala lösningar och stödprogram, för några av världens allvarligaste och mest komplicerade sjukdomar. AbbVies tre uttalade fokusområden är immunologi, onkologi och virologi. AbbVie har cirka 29 000 medarbetare och marknadsför läkemedel i över 170 länder. AbbVie Sverige har cirka 140 medarbetare och kontor i Solna, Stockholm. För mer information om företaget, dess medarbetare och produktportfölj besök www.abbvie.com.

Detta uppdrag är avslutat

Affiliate Research Manager
Till det svenska marknadsbolaget söker AbbVie nu en ny Affiliate Research Manager med huvudansvar för AbbVies icke-interventionsstudier. Du arbetar brett över alla funktioner samt terapiområden, och ansvarar för att bolagets arbete med kompletterande studier efter marknadsgodkännande utförs med rätt strategisk infallsvinkel och enligt rådande regelverk. Området är prioriterat och kopplat till AbbVies innovationsprogram, med målet att resultera i en förbättrad behandling samt förbättrad vardag för patienten. Du arbetar inom Medical Affairs och till din direkta hjälp har du en mycket kompetent projektledare, som du också leder och utvecklar i det vardagliga arbetet. Rollen rapporterar till Medical Director, Sverige.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Agera som det svenska marknadsbolagets strategiska expert i frågor rörande icke-interventionsstudier
 • Tillsammans med Medical Managers, utveckla och initiera studieaktiviteter baserat på AbbVies strategiska medicinska planer
 • Konsultativ expert inom Medical Affairs och Brand Teams i frågor rörande regelverk, strategier- eller generellt ”know how” kring icke-interventionsstudier
 • I nära samarbete med Medical Director och Medical Managers koordinera budgetplanen och budgetuppföljning i samband med det årliga budgetarbetet
 • Upphandla relevanta samarbetspartners samt säkerställa att AbbVies lokalt initierade forskningsprojekt samt andra medicinska projekt följer bolagets policys
 • Initiera och driva förändrings-/förbättringsarbeten för att avdelningens forsknings- samt affärsmål framgångsrikt skall nås
 • Arbeta tvärfunktionellt internt och mot relevanta vårdgivare/kliniska centra inom feasibility-/studieförberedande frågor
 • Agera primär kontakt gentemot berörda myndigheter i frågor rörande ex Compassionate Use Program och/eller registerstudier
 • Hålla dig uppdaterad kring förändringar inom relevanta regelverk, samt säkerställa att nationella studier bedrivs i enlighet med relevanta globala standards
 • Tillsammans med Medical Managers bedöma ev risker kopplade till studierna, identifiera samt implementera lämpliga lösningar för dessa
 • Ansvara för Icke Interventionsprojekt kopplat till Real World Data
 • Ansvara för arbetsfördelning inom- samt allokering av resurser till Affiliate Research arbetet
 • Kontinuerligt bistå organisationen med kvalitetssäkringsarbete kring infrastruktur, SOPar etc

Kompetensprofil

 • Akademisk examen inom hälso- och sjukvård, medicin, biovetenskap eller liknande
 • Mångårig erfarenhet från klinisk prövning på ett marknadsbolag inom läkemedelsindustrin är ett krav. Erfarenhet från tidigare chefsbefattning, samt från arbete inom onkologi anses meriterande men är inget absolut krav
 • Mycket goda kunskaper inom ICH/GCP
 • Mycket goda erfarenheter från budget- och upphandlingsarbete
 • Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, i tal såväl som i skrift

Framgångsfaktorer
För att nå framgång i rollen behöver du vara en mycket självgående person med förmåga att-, samt intresse av att själv skapa en plattform för ditt arbete, med för AbbVie lämplig strategisk inriktning, följt av ett tydligt operationellt resultat. Stark planerings- och organisationsförmåga är för dig därför en självklarhet. Du har ett genuint intresse för innovation, Real World Data samt för hur detta tillsammans skapar nya förbättrade förutsättningar för morgondagens patienter. Du är en skicklig problemlösare med utmärkt förmåga till att identifiera strategiska lösningar inom frågor relevanta för studiearbetet, internt såväl som externt. Du har hög integritet samt gedigen erfarenhet från arbete inom Clinical Operations, samt inom icke-interventionsstudier, och kan därmed erbjuda ett tydligt ledarskap inom ditt ansvarsområde. Vidare är du en god nätverkare med intresse samt förmåga till att skapa strategiska samarbeten med internt- samt externt berörda parter. Du är en skicklig kommunikatör, samt diplomatisk som person, och ser värdet i framgångsrika samarbeten.

Ansökningsförfarande
I denna rekrytering samarbetar AbbVie med Scientific Solutions och hänvisar därför alla frågor till ansvarig kontaktperson, se nedan. Din ansökan innehållandes CV och ett kort personligt brev skickas som mejl med rubriken ” Affiliate Research Manager” till [email protected]

Ansökningarna kommer att behandlas löpande, så ansök snarast, dock inte senare än söndagen den 25:e juni.

Kontaktperson
Henrik Södermark
Tel: 0733-101 721
Mail: [email protected]

Alternativ kontaktperson
Sara Gustafsson
Tel: 0709-73 17 47
Mail: [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan!