Drug Safety Manager (Detta uppdrag är avslutat)

Till vår kund, ett läkemedelsbolag i Stockholm, söker vi nu en Drug Safety Manager som ska arbeta med Safety-frågor i flera nordeuropeiska länder.

I den här rollen kommer du, att för flera marknader, ansvara för den interna och externa rapporteringen av biverkningar på företagets marknadsförda produkter, samt produkter i klinisk prövning. Du ska också säkerställa att arbetet sker i överensstämmelse med lokala säkerhetsföreskrifter och rutiner samt följer myndigheternas krav på varje specifik marknad.

Rollen innebär bl.a. att du;

  • Samlar in hanterar och kategoriserar biverkningsrapporter från kliniska studier och från marknadsförda produkter
  • Samordnar spårning och utvärdering av rapporterade biverkningar
  • Ansvara för att Development safety Update Reports, PSUR, och annan dokumentation skickas till etikkommitteer och myndigheter inom uppsatta tidsramar
  • Hantera safetyfrågor kring produkter i klinisk fas, vilket kräver goda relationer med CRO-bolag, CRAs, projektledare och prövningsenheter
  • Att kommunicera med myndigheter för de olika marknaderna
  • Bistå i arbetet med att skapa och uppdatera SOP:ar och arbetsrutiner

Önskad kompetensprofil;
Naturvetenskaplig högskoleutbildning
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom Drug Safety på marknadsbolag
Utmärkta språkkunskaper i engelska och minst ett nordiskt språk
Gedigna kunskaper om informationshantering och databasadministration

För att lyckas i denna roll bör du vara metodisk och noggrann samt ha en analytisk och problemlösande förmåga. Vidare måste du ha utmärkt kommunikativ förmåga, kunna presentera information, både muntligt och skriftligt, på ett klargörande sätt och vara bekväm i att kommunicera med flera olika typer av kompetenser på olika nivåer i organisationen.

Vid intresse, ta omgående kontakt med Sara Tomicic på Scientific Solutions, telefonnummer 0709-731747. Din ansökan skickar du till [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan!