Drug Safety Manager (Detta uppdrag är avslutat)

Scientific Solutions är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på Life Science. Vi förser kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, och bioteknikindustrin med medicinsk och naturvetenskaplig kompetens tillverksamhetskritiska roller. Scientific Solutions ser varje anställd som unik, med olika förutsättningar och önskemål. Som arbetsgivare är det därför självklart för oss att kunna erbjuda anställningar med fokus på flexibilitet, utveckling och trygghet. Läs mer på www.scientificsolutions.se

Till vår kund, ett läkemedelsbolag i Stockholm, söker vi nu en Drug Safety Manager som ska arbeta med Safety-frågor i flera länder, såväl inom som utanför Europa.

I den här rollen kommer du, att för flera marknader, ansvara för den interna och externa rapporteringen av biverkningar på företagets marknadsförda produkter, samt produkter i klinisk prövning. Du ska också säkerställa att arbetet sker i överensstämmelse med lokala säkerhetsföreskrifter och rutiner samt följer myndigheternas krav på varje specifik marknad.

Rollen innebär bl.a. att du;

  • Samlar in hanterar och kategoriserar biverkningsrapporter från kliniska studier och från marknadsförda produkter
  • Samordnar spårning och utvärdering av rapporterade biverkningar
  • Ansvara för att Development safety Update Reports, PSUR, och annan dokumentation skickas till etikkommittéer och myndigheter inom uppsatta tidsramar
  • Hantera safety-frågor kring produkter i klinisk fas, vilket kräver goda relationer med CRO-bolag, CRAs, projektledare och prövningsenheter
  • Att kommunicera med myndigheter för de olika marknaderna
  • Bistå i arbetet med att skapa och uppdatera SOP:ar och arbetsrutiner

Önskad kompetensprofil;

  • Naturvetenskaplig högskoleutbildning
  • Minst 5-8 års erfarenhet av Drug Safety-arbete inom läkemedelsindustrin 
  • Utmärkta språkkunskaper i engelska och minst ett nordiskt språk
  • Gedigna kunskaper om informationshantering och databasadministration

För att lyckas i denna roll bör du vara metodisk och noggrann samt ha en analytisk och problemlösande förmåga. Vidare måste du ha utmärkt kommunikativ förmåga, kunna presentera information, både muntligt och skriftligt, på ett klargörande sätt och vara bekväm i att kommunicera med flera olika typer av kompetenser på olika nivåer i organisationen.

Vid intresse, ta kontakt med Anna Arnebrant (0739-95 56 25).
Din ansökan sänder du snarast till [email protected]


Varmt välkommen med din ansökan!