Nedan följer en lista på några av de tjänster och uppdrag vi tillsatt.
Har du frågor kring detta, eller behov av resurser inom något av dessa segment, så är du väldigt välkommen att kontakta oss!

Regulatory Affairs Manager
Regional Medical Monitor
Drug Safety Manager
Associate Director Product Design
Research physician – CVGI
Medical Director
Discovery Information Scientist
Biostatistician
Associate Director Analytical Development
Director Pricing and Reimbursement
HEOR Manager
Value Demonstration Leader
Director Product Development
Sales Manager- BioTech
Associate Director Lead Generation
Disease Area Clinical Expert
Sr Research Physician
Product Support Specialist
Sales Reps- Pharma and BioTech
Sr Biostatistician
International Project Manager
Clinical Lead
CRA-1 and 2
Sr CRA
CTA
Dental Specialist
Medical Liaison
Patient Safety Manager