Global Regulatory Associate till Immedica Pharma! (Detta uppdrag är avslutat)