Head of Clinical Operations – GSK (Detta uppdrag är avslutat)


GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Våra prioriterade områden är luftvägs- och infektionssjukdomar. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 150 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.

GSKs nuvarande Head of Clinical Operations går vidare i organisationen och positionen behöver därför fyllas av en ny kompetent medarbetare! Det här är en spännande och ovanlig öppning för dig som arbetat operativt inom alla delar av den kliniska prövningsverksamheten och som har gedigen erfarenhet av personalledning.

I den här rollen kommer du att arbeta på GSKs svenska kontor och ha det övergripande ansvaret för den kliniska prövningverksamheten, inklusive personal, budget, studier och samarbete med CRO. Den väl sammansvetsade grupp du kommer att driva består idag av 15 mycket kunniga medarbetare inom klinisk projektledning och monitorering. Du kommer även att driva projekt på europeisk och global nivå för att säkerställa att din avdelning utvecklas i linje med de resultatmål som sätts upp. Du deltar också i ledningsgruppen på den Medicinska avdelningen.

Låter detta intressant för dig?
GSK samarbetar med Scientific Solutions i denna rekryteringsprocess. För mer information om tjänsten, ta kontakt med Sara eller Louise, eller sänd din intresseanmälan till
[email protected]

Kontakt
Sara Gustafsson (tidigare Tomicic)
Tel: 0709-731747
Mail: [email protected]

Louise Ludwigs
Tel: 0761-028289
Mail: [email protected]