Market Access Manager (Detta uppdrag är avslutat)

Placeringsort: Stockholm

Scientific Solutions är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på Life Science. Vi förser kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, och bioteknikindustrin med medicinsk och naturvetenskaplig kompetens tillverksamhetskritiska roller. Scientific Solutions ser varje anställd som unik, med olika förutsättningar och önskemål. Som arbetsgivare är det därför självklart för oss att kunna erbjuda anställningar med fokus på flexibilitet, utveckling och trygghet. Läs mer på www.scientificsolutions.se

 

Scientific Solutions är under ständig utveckling och vi vill nu öka vår närvaro ytterligare inom Market Access-segmentet. Som ett led i detta vill vi därför komma i kontakt med personer som har erfarenhet inom Market Access, eller närliggande områden. Med din kompetens i fokus vill vi diskutera hur vi tillsammans kan hitta ett samarbete som utvecklar både din karriär och vår verksamhet. Scientific Solutions samarbetar med flera etablerade aktörer inom läkemedelsindustrin och kan på sikt lova uppdrag/projekt som både är spännande och utvecklande, oavsett vilken nivå du befinner dig på. Vi för en nära dialog med våra anställda om deras önskemål kring karriär och kompetensutveckling, vilket ger dig stora möjligheter att själv påverka innehållet.

För mer information, ta kontakt med Sara på nummer: 0709-73 17 47, eller via mail: sara@scientificsolutions.se