Medical Affairs Manager till Karo Pharma (Detta uppdrag är avslutat)

Karo Pharma erbjuder en portfölj hälsovårdsprodukter och tjänster som behandlar hälsoproblem i vardagen och bidrar till att förebygga sjukdomar. Med ett brett utbud av insiktsbaserade varumärken och tjänster – från kosmetiska produkter till receptbelagda läkemedel – erbjuder Karo Pharma partners och konsumenter de valmöjligheter, den kunskap och den tillgänglighet de behöver för att hålla sig friska. Karo Pharma kallar det ”Smart choices for everyday healthcare”. I Karo Pharmas portfölj ingår varumärken fördelade på sex kategorier: intimvård; hudvård; fotvård; smärta och förkylning; wellness och Rx pharma care. Inom dessa kategorier äger Karo Pharma en rad differentierade varumärken, både inom receptbelagda läkemedel (Rx) och receptfria konsumentprodukter (OTC). Genom strategiska förvärv och organisk tillväxt strävar Karo Pharma efter att expandera dess geografiska räckvidd i Europa och stärka sina positioner i de kategorier som de verkar inom.

 

Medical Affairs Manager till Karo Pharma
Scientific Solutions har fått i uppdrag att hjälpa Karo Pharma att rekrytera in en ny medarbetare till deras medicinska avdelning. Medical Affairs Manager är en nytillsatt roll placerad på huvudkontoret i Stockholm.

Karo Pharma är ett globalt bolag med närvaro i flertalet länder och befinner sig nu i en spännande tillväxtfas. I denna utvecklande roll får du möjlighet att i ett tidigt skede komma in och bistå i utvecklingen av Karo Pharmas Medical Affairsarbete. Du har ett primärt terapiområdesansvar för produkter inom infektion och dermatologi men kommer stötta även inom andra terapiområden. Du arbetar brett över flertalet funktionsområden med målet att ditt strategiska medicinska och vetenskapliga bidrag resulterar i en för Karo Pharma framgångsrik utveckling. Teamet består av två ytterligare kollegor och rollen rapporterar till Karo Pharmas Global Medical Director, stationerad i Oslo.

Karos organisation präglas av en entreprenöriell anda, platt organisationsstruktur med stor flexibilitet och närhet till beslut.

 

Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att

  • Planera och förbereda klinisk dokumentation för regulatoriska processer.
  • Värdera klinisk dokumentation i due diligenceprojekt.
  • Planera klinisk dokumentation rörande OTC switch.
  • Bidra i Karo Pharmas complianceprocesser, medicinska såväl som kommersiella.
  • Erbjuda medicinsk stöttning och träning till kollegor inom ex Regulatory, Pharmacovigilance, Medical Information & Marknad.
  • Koordinera arbetet mot Karo Pharmas lokala leverantörer inom Medical Writing och säkerställa ett välfungerande samarbete.
  • I de fall det skulle bli aktuellt, delta i (eventuellt leda) planering och genomförande av kliniska studier i samarbete med CRO:er, samt att utveckla SOP:ar inom detta område.

Kvalifikationer

Akademisk examen inom farmakologi/naturvetenskap/medicin.

  • 5-10 års erfarenhet av arbete inom Medical Affairs från företag inom läkemedelsindustrin.
  • Mycket god erfarenhet av medicinsk ledning i kommersiella projekt.
  • Utmärkta kunskaper inom svenska och engelska, i tal såväl som i skrift.

Framgångsfaktorer

Du är en erfaren och trygg person med god förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsområden. Du är van vid- samt uppskattar självständigt arbete såväl som att tillsammans med andra jobba mot gemensamma mål. Du är en marknadsorienterad person med ett genuint intresse av att bidra med medicinsk kompetens för att uppnå företagets strategiska målsättningar. Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt där god planering är en självklarhet. Rollen medför många interna och externa kontaktytor varför det är mycket viktigt med god kommunikativ förmåga och intresse av att etablera och upprätthålla strategiska samarbeten.

Ansökning och Kontakt

Låter detta som något för dig? Då vill vi mer än gärna komma i kontakt med dig!

Har du frågor kring rollen, ta kontakt med Anna eller Henrik på Scientific Solutions (kontaktuppgifter nedan).

Din ansökan, innehållandes CV och personligt brev, sänder du till [email protected] så snart som möjligt.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Kontaktuppgifter

Anna Arnebrant

Mobil: 073 995 56 25

Email: [email protected]

Henrik Södermark

Mobil: 073 310 17 21

Email: [email protected]

 

Scientific Solutions är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på Life Science. Vi förser kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, och bioteknikindustrin med medicinsk och naturvetenskaplig kompetens till verksamhetskritiska roller. Scientific Solutions ser varje anställd som unik, med olika förutsättningar och önskemål. Som arbetsgivare är det därför självklart för oss att kunna erbjuda anställningar med fokus på flexibilitet, utveckling och trygghet. Läs mer på www.scientificsolutions.se