Medical Director (Detta uppdrag är avslutat)

GSK är ett av världens ledande forskande hälso- och läkemedelsföretag. Målet är att forska och utveckla nya mediciner som bidrar till att människor kan vara mer aktiva, må bättre och leva längre. Våra prioriterade områden är luftvägs- och infektionssjukdomar. Globalt har GSK omkring 100 000 anställda och en av världens största forsknings- och utvecklingsbudgetar. I Sverige har GSK omkring 130 anställda som arbetar med kliniska prövningar, marknadsföring och försäljning av egenvårdsprodukter, läkemedel och vacciner.


Medical Director
Till det svenska marknadskontoret söker nu GSK en ledare som ska driva arbetet på den medicinska avdelningen. GSK har en stark och bred produktpipeline och många av företagets kliniska prövningar drivs från den svenska prövningsenheten. Rollen är en fantastisk möjlighet för Dig som vill utveckla ditt arbete i en föränderlig och berikande miljö där transparens, integritet och patientfokus är viktiga ledstjärnor!

Rollen i korthet
Som Medical Director bär du det övergripande medicinska ansvaret för det svenska marknadskontoret, samt för alla medicinska aktiviteter i Sverige. Till din hjälp har du ett mycket kompetent team med specialistkompetens inom Medical Affairs, Clinical Operations och Pharmacovigilance. Genom ett tydligt och transparent ledarskap säkerställer du att ditt team ständigt utvecklas, förbättras och levererar på topp, samt att regulatoriska krav och andra regelverk inom ditt område efterföljs. Rollen sitter i GSKs ledningsgrupp och rapporterar till VD för GSK Sverige samt till Nordic Cluster Medical Director.

Ansvarsområden

 • Medical Governance
 • Kontinuerligt initiera förbättringsarbeten, bidra med nya strategier och visioner för att utveckla verksamheten och medarbetarna på medicinska avdelningen
 • Att regulatoriska krav, LIFs regelverk, GSKs höga etiska standard och Code of Practice för kundrelationer efterföljs
 • Att ansvara för medicinska avdelningens verksamhet vid audit och inspektioner samt för att egenkontroll av verksamheten genomförs enligt upprättad plan
 • Bidra med övergripande input till de medicinska strategiplanerna
 • Säkerställa att Läkemedelsverkets regelverk avseende Medical Affairs deltagande i studier efterföljs
 • Företräder medicinska avdelningen i kontakter mot vårdgivare och berörda myndigheter, samt mot andra relevanta kontaktytor

Kvalifikationer

 • Läkarexamen
 • Gedigen erfarenhet av läkemedelsindustrin, företrädesvis av roller inom Medical Affairs. Har du tidigare arbetat som Medical Director anses det mycket meriterande
 • Flerårig erfarenhet av arbete i personalledande befattning
 • Utmärkt förmåga att kommunicera i tal och i skrift, på svenska och engelska
 • Du skall vara väl insatt i relevanta regelverk, ex kring regulatorisk lagstiftning, kliniska studier samt lagar kring marknadsföring och LIFs regelverk

Framgångsfaktorer
Du är en inspirerande och trygg ledare som uppskattar förändringsarbete och har en utmärkt förmåga att identifiera nya lösningar och fatta självständiga beslut. Du är prestigelös och uppskattar teamarbete, samt tar eget operativt ansvar när så krävs. Vidare är du en utmärkt kommunikatör samt en mycket god nätverkare med utmärkt förmåga att etablera och upprätthålla strategiska samarbeten, internt såväl som externt. Med en hög vetenskaplig profil och ett naturligt intresse av att sätta dig in i nya terapiområden säkerställer du den medicinska kompetensen i bolaget.


Ansökan
Denna rekrytering hanteras av GSKs rekryteringspartner Scientific Solutions (www.scientificsolutions.se). Vid frågor och för mer information, kontakta Henrik Södermark på Scientific Solutions. Din ansökan innehållandes CV skickas snarast möjligt till [email protected]

Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktuppgifter
Henrik Södermark
Mob: 0733 – 101 721
Mail: [email protected]

Alternativ kontaktperson
Daniel Krumlinde
Mob: 0763 – 441 121
Mail: [email protected]