Pharmacovigilance Manager (Detta uppdrag är avslutat)

Placeringsort: Stockholm

Scientific Solutions är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på Life Science. Vi förser kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, och bioteknikindustrin med medicinsk och naturvetenskaplig kompetens tillverksamhetskritiska roller. Scientific Solutions ser varje anställd som unik, med olika förutsättningar och önskemål. Som arbetsgivare är det därför självklart för oss att kunna erbjuda anställningar med fokus på flexibilitet, utveckling och trygghet. Läs mer på www.scientificsolutions.se

Scientific Solutions samarbetar med flera marknadsbolag inom läkemedelsindustrin och för att hjälpa våra kunder på bästa sätt, behöver vi nu förstärka vår organisation med ytterligare en konsult inom pharmacovigilance (PV). I den här rollen kommer du att för den svenska och nordiska marknaden, ansvara för den interna och externa rapporteringen av biverkningar på på våra uppdragsgivares marknadsförda produkter. Du ska också säkerställa att arbetet sker i överensstämmelse med lokala säkerhetsföreskrifter och rutiner samt följer myndigheternas krav.

Rollen innebär bl.a. att du;

 • Samlar in, hanterar och kategoriserar biverkningsrapporter från marknadsförda produkter
 • Kommunicerar med myndigheter
 • Skapar och uppdaterar SOP:ar och arbetsrutiner
 • Aktivt deltar i internationella PV forum och möten, samt synliggör arbetet inom PV internt i organisationen
 • Ansvarar för intern PV-utbildning och träning
 • Bevakar nyheter kring den nordiska lagstiftningen inom pharmacovigilance
 • Verkar för ett gott samarbete med övriga avdelningar på företaget, framförallt marknads- kvalitets och regulatorisk avdelning

 Önskad kompetensprofil;

 • Naturvetenskaplig högskoleutbildning
 • Minst 2 års erfarenhet av arbete inom pharmacovigilance på marknadsbolag är ett krav
 • Utmärkta språkkunskaper i engelska och svenska
 • Gedigna kunskaper om informationshantering och databasadministration

Som konsult på Scientific Solutions erbjuds man stora möjligheter att utvecklas – dels genom utmanande uppdrag men även genom kurser och utbildningar. Vi för en nära dialog med våra konsulter om deras önskemål kring karriär och kompetensutveckling, vilket på sikt ger dig stora möjligheter att själv påverka innehållet.

Vid intresse, ta kontakt Sara (mobilnr 0709-73 17 47).
Din ansökan skickar du till [email protected]

 

Varmt välkommen med din ansökan!