PhD till marknadsnära roll (Detta uppdrag är avslutat)

Vi behöver utöka vår verksamhet med ytterligare en konsult och söker dig med naturvetenskaplig utbildningsbakgrund och gedigen kunskap inom forskningsfältet hjärta/kärl. Du kan antingen vara disputerad i ämnesområdet eller erhållit din kunskap på annat sätt, exempelvis genom lång erfarenhet från kliniska prövningar i fältet.

Som person ska du ha ett stort marknadsintresse, vara övertygande, kundorienterad och ha ett starkt driv. Vidare bör du vara trygg i dig själv och ha förmågan att snabbt sätta dig in i nya frågeställningar.

För mer information, kontakta Henrik Alexandersson, 0733-101721, eller Sara Tomicic, 0709-731747.