Avslutat uppdrag – Regulatory Affairs Labeling Manager

På uppdrag av en av våra kunder, ett läkemedelsbolag i Stockholm, söker vi efter en person med erfarenhet från labeling/artwork. I denna roll kommer Du att;

– utveckla, översätta, granska, och godkänna märkning av företagets produkter.
– säkerställa att de regulatoriska kraven efterföljs.
– vid behov samordna märkningsärenden mellan de nordiska länderna.
– se över och utveckla arbetsprocesser inom avdelningen.
– hålla Dig uppdaterad kring regulatoriska krav och riktlinjer och kommunicera detta till övrig personal i organisationen.

Vi söker Dig med relevant utbildningsbakgrund, t.ex inom farmaci, biomedicin eller biologi och som har arbetat minst ett år inom Regulatory Affairs. Du bör ha haft ansvar för märkningsärenden och översättningar. Erfarenhet från arbete på nordisk nivå är meriterande. Som person bör du vara noggrann och kommunikativ, ha ett strukturerat arbetssätt och ha förmågan att kunna ta beslut.

Tycker Du att ovanstående beskrivning passar in på Dig så kontakta Sara Tomicic, telefonnummer 0709-731747, eller sänd Din ansökan innehållande CV till [email protected]