Resurser inom Kvalitet

Om Du har behov av personal med kunskaper inom kvalitet, så har vi ett brett nätverk av naturvetare med erfarenhet inom QA/QC. Vi kan snabbt hjälpa till att förstärka Er organisation för specifika projekt eller till permanenta tjänster.

Profil 1
Civilingenjör med lång erfarenhet av arbete med QA inom läkemedelsindustrin. Har kompetens inom frisläppning, skapande och godkännande av olika produktionsdokument, avvikelseutredningar, godkännande av processförändringar, granskning och implementering av styrande dokument, utarbetande av PQR:er samt line clearance. Har även arbetat med råvarukontroll, analytisk kemi inom forskningen samt som operatör direkt i produktionen.

Profil 2
Civilingenjör med många års arbetslivserfarenhet av kvalitetssäkring och frisläppning av produkter, råvaror, förpackningsmaterial, komponenter, objekt (utrustning, lokaler, analysinstrument), media och leverantörer inom läkemedels-, bioteknikbranschen. Har kompetens inom hantering av SOP:ar, avvikelseutredningar, ändringsärenden, specifikationer, reklamationer, kvalificeringar/valideringar, batchdokumentation. Har arbetat med underhåll/förbättring av kvalitetssystem enligt GXP, gällande farmakopéer och ISO standarder.

Har du frågor kring profilerna, eller är i behov av någon av dessa eller liknande resurser, så är du varmt välkommen att kontakta oss!