Samarbete med Abbott Scandinavia AB

Vi är mycket glada över att ytterligare fördjupa vårt samarbete med Abbott Scandinavia AB! Vårt uppdrag denna gång är att rekrytera regulatorisk kompetens till det nordiska kontoret i Solna. Läs mer under ”Aktuella uppdrag”.