Avslutat uppdrag – Supply Management/Supplier Auditor

Till ett företag inom medical device, i Stockholmsområdet, söker vi en person till ett spännande konsultuppdrag. Tjänsten finns på avdelningen för kvalitet och regulatoriska ärenden.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att arbeta med:

Leverantörsrevision, vilket innebär att säkerställa att företagets leverantörer uppfyller lagstiftning och tillämpliga riktlinjer avseende kvalitetsfaktorer. Företaget använder sig av internationella leverantörer, varför arbetet kan komma att fordra en hel del resande.

Internrevision som är inriktad mot att se till att företagets interna funktioner samverkar för att uppnå interna och externa kvalitetskrav.

Företaget har en väldigt teknikorienterad kultur där produkten, dess prestanda och egenskaper är i ständigt fokus. För att på ett framgångsrikt vis kunna samarbeta med den övriga organisationen är det viktigt att man delar detta synsätt.

För att fungera i den här rollen är det viktigt att man är trygg i sig själv, sin yrkeskunskap och erfarenhet så att man förmår att uthålligt driva kvalitets- och revisionsprocesserna. Vidare är det ett absolut krav att man har tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete inom medical device samt av revision av leverantörer och/eller kontraktstillverkare. En lämplig utbildningsbakgrund är en civilingenjörsexamen med inriktning mot exempelvis teknisk fysik, elektroteknik eller mekanik.

Om beskrivningen stämmer in på dig är du välkommen att kontakta Marcus Lindgren för en vidare diskussion. Du når Marcus på 0708-13 91 77 eller [email protected].