Tack Ing-Marie!

För första gången i företagets historia har vi tackat av en pensionär! Det är vår fina medarbetare Ing-Marie Bark som går i pension efter många år som PV/QA/RA-expert inom pharma. Ing-Marie är apotekare i grunden och kom till Scientific Solutions i september 2022. Hos oss har hon varit en mycket uppskattad konsult och kollega och det är med en tår i ögat vi nu säger tack och lycka till! Vi önskar dig många år som glad pensionär Ing-Marie! 🌺

Ing Marie
Ing-Marie Bark


2024-06-25