Webbapplikation för läkemedelsstatistik

Scientific Solutions utvecklar en webbapplikation, för att ge aktörer inom apoteks- och läkemedelsbranschen tillgång till försäljningsdata och läkemedelsstatistik.

För mer information, ta kontakt med Jens Mogensen på telefonnummer +46 703 002 002 eller [email protected]

Marknadsföring och försäljning av läkemedelsstatistik kommer att ske via Reveal AB.