Ytterligare förstärkning inom R&D

Scientific Solutions får ytterligare förstärkning inom bioinformatik genom Kristoffer Illergård, som nyligen försvarat sin avhandling ”Studies of protein evolution”.
Vi hälsar Kristoffer varmt välkommen och önskar lycka till!