Avslutat uppdrag – Data Expert Life Science

Denna roll handlar främst om att hjälpa forskare i läkemedelsprojekt att på bästa sätt hantera sina data. Utöver detta förväntas Du också arbeta strategiskt med informationshantering i läkemedelsprojekten, samt bidra med utveckling och förbättring av befintliga program och system.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

  • Arbeta i läkemedelsprojekt (både kliniska och prekliniska utvecklingsprojekt) och ta ansvar för att definiera vilken data som krävs för att kunna svara på specifika frågeställningar som uppstår i projekten.
  • Ansvara för att data hanteras och lagras på korrekt sätt.
  • Att i samarbete med projektledaren se till att analysresultat av hämtad data rapporteras till projekten.
  • Samarbeta med andra kompetenser och funktioner internt för att på bästa sätt kunna leverera snabba resultat till projekten.
  • Samordna komplexa IT-lösningar i enskilda läkemedelsprojekt
  • Hålla Dig uppdaterad kring utveckling av ny teknik och nya metoder som är relevanta för detta arbete samt informera och utbilda projektgrupper om nya tillvägagångssätt.

Önskvärda kvalifikationer:

  • Gedigen utbildningsbakgrund inom Life Science, t.ex. inom bioinformatik, beräkningsbiologi, biomedicin eller liknande.
  • Forskningserfarenhet från det medicinska fältet. Det är mycket meriterande med en doktorsgrad.
  • Ett par års arbetslivserfarenhet inom läkemedelssektorn. Särskilt meriterande är det om du arbetat i en projektledande funktion.
  • Utbildning och/eller erfarenhet inom IT och programmering är önskvärt, men inget krav – det viktigaste är att Du har ett gediget intresse av området.

För att lyckas i denna roll bör du uppskatta att arbeta i team, vara mycket lösningsorienterad, ha ett kreativt och innovativt tankesätt samt ha förmåga att se helhetslösningar. Vi tror också att du utmanas av projektledarrollen, är lyhörd och mycket kommunikativ.

Tycker du att ovanstående beskrivning låter intressant, så ansök via extern ansökningssida (följ denna länk) Inkomna ansökningar kommer att hanteras löpande.

Frågor besvaras av Sara Tomicic på telefonnummer 0709-73 17 47.

Välkommen in med Din ansökan!