Drug Safety Officer(Detta uppdrag är avslutat)

Placeringsort: Stockholm

Scientific Solutions är ett konsult- och rekryteringsföretag med fokus på Life Science. Vi förser kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, och bioteknikindustrin med medicinsk och naturvetenskaplig kompetens till verksamhetskritiska roller.  Läs mer på www.scientificsolutions.se

 

Scientific Solutions samarbetar med flera marknadsbolag inom läkemedelsindustrin och för att hjälpa våra kunder på bästa sätt, söker vi nu efter en Drug Safety Officer till en tjänst med placeringsort Stockholm.

I den här rollen kommer du att för den svenska marknaden, ansvara för den interna och externa rapporteringen av biverkningar på vår kunds marknadsförda produkter. Du ska också säkerställa att arbetet sker i överensstämmelse med lokala säkerhetsföreskrifter och rutiner samt följer myndigheternas krav. Vår kunds produktportfölj är bred med flera olika produkttyper, så som läkemedel, medicinteknik, kosmetika och kosttillskott

Rollen innebär bl.a. att du;

 • Samlar in, utvärderar hanterar och kategoriserar biverkningsrapporter, samt genomföra kvalitetskontroller och uppföljningar
 • Hanterar olika typer av safetyfrågor kring marknadsförda produkter
 • Kommunicerar med myndigheter
 • Skapar och uppdaterar SOP:ar och arbetsrutiner
 • Aktivt deltar i internationella PV forum och möten, samt synliggör arbetet inom PV internt i organisationen
 • Ansvarar för intern PV utbildning och träning
 • Bevakar nyheter kring den nordiska lagstiftningen inom farmacovigilans
 • Verkar för ett gott samarbete med övriga avdelningar på företaget, framförallt medicinsk information, samt marknads- kvalitets- och regulatorisk avdelning

Önskad kompetensprofil;

 • Naturvetenskaplig högskoleutbildning, gärna farmaceutisk utbildningsbakgrund
 • Du bör ha minst 1-2 års erfarenhet av arbete inom Drug Safety och/eller Medicinsk Information på marknadsbolag, eller på annat sätt erhållit kunskap om hur arbetet kring biverkningsrapportering fungerar
 • Utmärkta språkkunskaper i engelska och svenska
 • Gedigna kunskaper om informationshantering och databasadministration

Vid intresse, ta omgående kontakt med Sara Gustafsson på 0709-731747 eller via mejl på [email protected].
Kontaktuppgifter

Mail: [email protected]

Tel: 0709-731747