Från idé till färdig produkt på marknaden – lagstiftning, utmaningar och möjligheter!

Den 24 november håller Lisa Warnroth, vår Head of Quality and Regulatory Affairs Medical Device, och Swedish Labtech ett frukostwebinar om det regulatoriska landskapet för IVD- och medicintekniska produkter. Det är alldeles gratis för dig att delta och du anmäler dig och läser mer här:

https://www.swedishlabtech.se/so/b1OhFqZP2?languageTag=en

Välkommen!