Kundorienterad Bioinformatiker (Detta uppdrag är avslutat)

OBS! Sista ansökningsdag har passerat.

Till två olika roller inom läkemedelsindustrin, söker vi nu naturvetare med kunskaper och erfarenhet av datahantering inom läkemedelsprojekt.

Båda rollerna är placerade hos en av våra kunder, ett globalt läkemedelsbolag i södra Stockholmsregionen. Du kommer att ingå i en grupp som har helhetsansvar för informationshantering och informationslösningar till företagets forsknings- och utvecklingsavdelning. Utmaningen är främst att hjälpa forskare i både kliniska och prekliniska utvecklingsprojekt att på bästa sätt hantera sina data, men Du förväntas också arbeta strategiskt med informationshantering i läkemedelsprojekten samt bidra med utveckling och förbättring av befintliga program och system.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Att identifiera, initiera och utveckla nya och befintliga samarbetsmöjligheter med forskare runt om i organisationen.
 • Att internt på avdelningen fungera som kommunikativ länk mellan olika professioner för att på bästa sätt kunna leverera snabba resultat till projekten.
 • Att utveckla nya metoder och verktyg för att underlätta arbetet med att ta fram beslutsunderlag till läkemedelsprojekten.
 • Att bistå forskare inom den tidiga läkemedelsutvecklingen med att tolka, strukturera och optimera stora datamängder från multipla källor. Detta görs bl.a. genom att;
   – definiera vilken typ av data som krävs för att kunna svara på specifika frågeställningar som uppstår i projekten.
   – ansvara för att data hanteras och lagras på ett korrekt sätt i projekten.
   – samordna komplexa IT-lösningar i enskilda läkemedelsprojekt.
   – hålla Dig uppdaterad kring utveckling av ny teknik och nya metoder som är relevanta för detta arbete och informera och utbilda projektgrupper om nya tillvägagångssätt.

Vi söker dig som:

 • Har en akademisk utbildning inom kemi, biologi och/eller bioinformatik samt gedigen erfarenhet från databashantering och programmering.
 • Förstår och kan hantera vetenskaplig data, informationsflöden och prediktiva modeller.
 • Kan integrera relevant information från olika informationskällor och förstå de tidiga faserna av läkemedelsprocessen.
 • Har minst några års arbetslivserfarenhet inom läkemedels- och/eller bioteknikindustrin.
 • Fullgjord forskarutbildning inom relevant diciplin är mycket önskvärt, men inget absolut krav.

För att lyckas i denna roll ställs höga krav på din kommunikativa förmåga. Vi vill att du är initiativtagande, drivs av att utveckla professionella relationer och att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Vi tror också att du utmanas av projektledarrollen, är lyhörd och har förmågan att se helhetslösningar.

Fokus för de båda rollerna är något olika, där den ena är av en mer strategisk och övergripande natur, och den andra har mer fokus på forskning och utveckling.

Låter det här spännande?
Då är vi väldigt angelägna om att komma i kontakt med Dig!
Ansök via extern ansökningssida (följ denna länk).
Frågor besvaras gärna av Sara Tomicic på +46 709 731 747.

Välkommen in med din ansökan!