Samarbete med Actavis!

Actavis är ett av världens ledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. I Sverige marknadsför Actavis över 200 produkter inom tre affärsområden: Öppenvård, Slutenvård och Egenvård.

Actavis står idag inför en omorganisation som omfattar delar av verksamheten i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Ett nordiskt kontor, med ansvar för supportfunktionerna, kommer att öppnas i Stockholm under sommaren 2012. I samband med att den nordiska organisationen skapas, är Actavis i behov av att rekrytera in kompetens till ett flertal nyinrättade tjänster inom Pharmaceutical Affairs på det nordiska kontoret i Stockholm.

Scientific Solutions har fått i uppdrag är att rekrytera personer till dessa tjänster och kommer under den närmaste tiden att söka naturvetare med kortare och längre erfarenhet inom Regulatory Affairs, Drug Safety och Medical Information. Specifika annonser för de olika tjänsterna kommer att presenteras här på hemsidan, så håll gärna utkik!

Vi på Scientific Solutions ser fram emot samarbetet med både kandidater och Actavis!