Scientific Solutions och Reveal stärker sitt samarbete!

Scientific Solutions och Reveal tillhör sedan ett par år tillbaka samma företagsgrupp och har i flera samarbeten stöttat sina kunder inom Life Science-sektorn. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av såväl synergier som samarbeten mellan bolagen beslöts i höstas att harmonisera ledningen och tillsätta en gemensam VD för båda bolagen. Henrik Södermark, då VD för Scientific Solutions, tillfrågades och har sedan september suttit i rollen.


Kan du berätta lite mer om denna förändring Henrik?

– Absolut. Eftersom det finns ett historiskt släktskap mellan bolagen har vi alltid samverkat på någon nivå men över tid har vi insett att vi kan hjälpa våra kunder än bättre om vi konsoliderar bägge bolagens expertis på ett mer strukturerat sätt. Ambitionen är också att ytterligare sudda ut bolagsgränserna, kanske mest tydligt inom exempelvis RWE, dataanalys, Market Access och Medical Affairs där vi nu tar ett gemensamt helhetsgrepp. Vi ser även synergier inom andra affärsområden, exempelvis inom RA och PV, både för läkemedelsindustrin och inom MedTech-sektorn. Vi har väldigt välutbildad och kompetent personal inom hela företagsgruppen och tror helt enkelt att vi förbättrar vårt kunderbjudande och vår produktpalett genom tätare samarbeten, och då underlättar en harmoniserad ledningsstruktur.


I samband med denna ledningsförändring tillsattes också två operativa chefer (COOs): Malin Stålberg på Scientific Solutions och Daniel Soeria-Atmadja på Reveal. Var det något särskilt som gjorde att det blev just dessa två som axlade respektive roll?

– Ja, det var det verkligen. Att tillfråga Malin om rollen som COO på Scientific Solutions var ett givet val. Hon har varit anställd hos oss i över 10 år och känner organisationen mycket väl. Hon är dessutom en mycket respekterad och bra chef och har med sin långa erfarenhet från olika roller i läkemedelsindustrin kunskap inom alla våra affärsområden. Vi ser det därför som en ynnest att Malin tackat ja till uppdraget som Scientifics COO.  Även Daniel var självklar att tillfråga om rollen som COO på Reveal. Han är en av grundarna till Reveal och har under de senaste åren som VD, på ett fantastiskt sätt, navigerat och utvecklat bolaget i rätt riktning. Med sin djupa kunskap om Reveals verksamhet och produkter blir han ovärderlig som operativ chef för bolaget. Daniel var dessutom en gång i tiden konsult på Scientific Solutions och har genom det stor förståelse och kunskap även om den verksamheten.

 
 Vad innebär den här förändringen för era kunder?

– Den främsta skillnaden blir att de kommer få tillgång till en utökad palett av företagsgruppens expertis. I och med att vi nu fungerar som två fullt integrerade bolag, vars kompetens och expertis kompletterar varandra, kommer våra kunder ha enklare tillgång till hela vårt utbud, oavsett vem de är i kontakt med. Vi ser mycket fram emot fortsatt och utvecklat samarbete med alla våra kunder.


Henrik Södermark
 
Henrik är bioteknolog med mångårig erfarenhet från Life Science-branschen. Han har gedigen erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling och har under sin tid som VD på Scientific Solutions arbetat strategiskt med att bygga upp en större intern organisation som nu är under fortsatt utveckling. Sedan i höstas har han tagit sig an rollen som företagsgruppens VD.

”Min nya roll ger mig spännande möjligheter till nya samarbeten, såväl interna som externa. Jag tror verkligen att man är som bäst i samverkan med andra och därför känns vår framtida utvecklingsresa extra intressant.”
Malin Stalberg 2
Malin Stålberg
 
Malin har varit anställd på Scientific Solutions i över 10 år och har lång och bred konsult­erfarenhet från olika ledande positioner inom läkemedels­industrin. Hennes djupa förståelse för och kunskap inom alla Scientific Solutions verksamhetsområden gör henne utmärkt lämpad för rollen som COO. Malin kommer att sätta sitt främsta fokus på Scientific Solutions personal och utifrån det fortsätta utveckla bolaget på ett sätt som skapar värde för alla parter.

”Jag ser COO-rollen på Scientific Solutions som en möjlighet att interagera närmare med funktionscheferna inom respektive affärs­område samt med våra skickliga och fina konsulter – alla dessa människor är ju kärnan som gör Scientific till vad det är! Att få vara en del av Scientific Solutions fortsatta utveckling och strategiska tillväxtresa ska verkligen bli spännande.”
 
 

Daniel Soeria-Atmadja

Daniel är disputerad bioinformatiker med mångårig erfarenhet från läkemedels­industrin. Under de senaste åren har han varit Reveals VD där han har fokuserat på affärs­utveckling och framgångsrikt lett företagets utvecklings­team mot att förfina den tekniska plattformen och utforska nya affärsområden. Daniel kommer i sin nya roll som COO på Reveal att vidare­utveckla dessa affärsområden, för att kunna erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud.

“Det har varit väldigt roligt och lärorikt att vara VD för Reveal. Det har gett mig en helhetsbild av verksamheten som är mycket värdefull inför den roll jag nu tagit mig an. Rollen som COO ger mig möjligheter att fokusera på vidare­utveckling av Reveals organisation, affärsutveckling av RWE-benet samt att ytterligare förbättra vårt erbjudande inom försäljnings­statistik av läkemedel. Något jag verkligen ser fram emot.”

2024-02-22