Strategimöte på kontoret

Ibland behöver en ses IRL och slå sina kloka huvuden ihop! Ledningsgruppen träffades på kontoret nu i veckan för ett strategimöte med SWOT-analys av företaget (= Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats, för den som är nyfiken). Det tjattrades och fikades och kreativiteten var så hög att vi faktiskt inte hann med alla punkter på agendan. Får bli ett till möte snart! 😊 

2022-11-11