Värdet av en deltidskonsult inom Medical Affairs

Johanna
Johanna Repits, Head of Medical Solutions.


Vår Head of Medical Solutions Johanna Repits delar sina tankar kring fördelarna med att ta in en Medical-konsult i sitt team på deltid.


”Som stolt konsultchef för Medical-teamet här på Scientific Solutions är en av mina viktigaste uppgifter att jobba för att alla i teamet har givande och bra uppdrag hos våra kunder. Uppdragen vi utför ser väldigt olika ut, både vad gäller innehåll och omfattning som kan vara allt ifrån heltid till någon enstaka dag per vecka.

Jag har själv nöjet att på deltid arbeta som Medical Advisor hos en av våra trogna kunder och har gjort så under merparten av de två senaste åren. Det är viktigt för mig att hålla min egen kunskap levande och aktuell, både för att vara en relevant partner för våra uppdragsgivare och för att kunna dela mina anställdas vardag och i grunden förstå de utmaningar de möter på sina uppdrag.

Att vara deltidskonsult inom Medical Affairs kan såklart se ut på olika sätt beroende på vilka behov man är där för att fylla. Många värdefulla Medical-drivna aktiviteter är processtunga och tar flera månader att slutföra, t ex stakeholder mapping eller olika typer av peer-to-peer-forum som Medical Education och Advisory Boards. Andra uppgifter kräver färre timmar totalt, exempelvis medicinsk granskning av marknadsföringsmateriel eller regulatoriska texter, men avlastar övriga kollegor i Medical-teamet. Generellt kan man säga att ju färre timmar som ligger i uppdraget desto mindre tid tillbringar vi Medical-konsulter i externa kundmöten. Att ta in en deltidskonsult i sitt Medical-team är ett utmärkt sätt att skapa mervärde både internt och externt. Att ha någon som driver mer processtunga aktiviteter frigör tid för kollegor som behövs bättre på fältet och att ta in support för olika granskningsuppgifter kapar ledtider och effektiviserar det korsfunktionella interna samarbetet.”


Behöver ni stöd till ert team? Hör av er till Johanna på 073-823 07 90
eller mejla till [email protected].


2023-11-07