Rosa företagsvän 2022

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Nu i oktober är det Rosa bandets månad
och givetvis vill vi på Scientific Solutions stödja svensk cancerforskning för att färre ska drabbas och fler
överleva sin sjukdom. Vi har därför valt att bli Rosa företagsvän 2022. 💕