Åtgärder för att minska spridningen av SARS-CoV-2

Med anledning av coronaviruset SARS-CoV-2 har Scientific Solutions satt in åtgärder som frångår vårt normala arbetssätt.

All personal som normalt jobbar från vårt kontor på Vasagatan 28 jobbar från och med vecka 12 helt och hållet hemifrån. Fysiska möten genomförs endast om det anses nödvändigt och inte går att lösa på annat sätt och majoriteten av alla möten, såväl interna som externa möten sker via telefon eller olika typer av videosamtal.

Alla våra intervjuer med kandidater sker via videosamtal.

Alla våra konsulter jobbar helt eller delvis hemifrån och följer noggrant de direktiv som kommer från varje konsults uppdragsgivare.

För övrigt rullar vår verksamhet på som vanligt och både kunder och kandidater är alltid varmt välkomna att kontakta oss när ni behöver vår hjälp!

Vi hoppas att vi på detta sätt kan bidra till att minimera antalet individer som insjuknar i Covid-19.