Behöver ni stöttning till ert Medical-team?

Behöver ni extra support till ert Medical-team i vår? Nu finns möjlighet att få hjälp från vår konsult Morten Saksø! Morten är infektionsläkare och kommer senast från en roll inom Medical Affairs. Med specialistkunskap inom infektionsmedicin och vacciner är Morten redo för nya uppdrag, både inom närliggande terapiområden och för en bredare produktportfölj.

Välkommen att höra av dig till Johanna Repits på 073-823 07 90 eller mejla till johanna.repits@scientificsolutions.se.

IMG 0602 3
Morten Saksø.


2024-02-02