Vi jobbar med kompetens inom Life Science- och det är allt vi gör!

Scientific Solutions är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på Life Science. Vi tillhandahåller en plattform för kompetens inom Life Science som lockar till möten mellan företag och individ och som bygger ömsesidigt utvecklande relationer.

Vår organisation rymmer gedigen branschkunskap, en djupgående förståelse för företagandets villkor och rekryteringsprocessens särskilda förutsättningar. Med vår fokuserade verksamhet och vårt breda kontaktnät inom branschen, kan vi på ett mycket flexibelt sätt hjälpa ert företag med kompetensförsörjning. Tillsammans diskuterar vi ert kompetensbehov och identifierar de lösningar som passar just er organisation bäst.

Våra tjänster

Rekrytering

Scientific Solutions kan hjälpa till med alla arbetsmoment i en rekrytering, eller skräddarsy processen efter våra kunders önskemål. Vi jobbar kontinuerligt med att identifiera de bästa kandidaterna med relevant kompetens och erfarenhet. Vi jobbar med uppsökande verksamhet och annonsering, men vi söker också efter profiler i vårt ständigt växande nätverk och i olika publika databaser.

Konsulter

Scientific Solutions kan hjälpa er organisation med uthyrning av konsulter för kortare eller längre uppdrag. Våra konsulter har industrierfarenhet och är utbildade inom Life Science – t.ex. medicin, farmaci och biologi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som hög ambitionsnivå och god samarbetsförmåga.

Studentkraft

Scientific Solutions kan hjälpa er organisation med bemanning av motiverade studenter för kortare eller längre uppdrag. Alla våra studentkonsulter har en relevant utbildning för uppdraget. Vi matchar studenternas personliga egenskaper mot kraven i respektive uppdrag.

Kompetensbevakning

Scientific Solutions arbetar kontinuerligt med att söka upp de bästa kandidaterna inom Life Science och har därför en stor pool av tillgänglig kompetens. Vi kan därmed erbjuda en snabb och kostnadseffektiv rekryteringsprocess. För att ytterligare snabba upp processen kan vi hjälpa våra kunder att bevaka ett visst område. Tillsammans med kund sätter vi då upp kravprofiler över ofta behövda kompetenser. Vid senare rekryteringsbehov kan vi då presentera ett antal relevanta kandidater mycket snabbt, oftast redan inom fem arbetsdagar.

Scientific Solutions tjänster

Vad tycker Du är viktigt?

Vi är mycket måna om våra goda relationer till kunder och kandidater. Bra relationer byggs upp över tid och vi arbetar för att ha en öppen dialog och strävar efter att kontinuerligt hjälpa våra kunder och kandidater att utvecklas på bästa sätt. Har du förslag på hur vi kan bli bättre?

Kontakta oss