Resurser inom Pharmacovigilance

Vi kan snabbt sätta in resurser för att hjälpa er organisation med kortare eller längre projekt inom Drug Safety. Nedan presenterar vi ett antal apotekare eller andra naturvetare med erfarenhet inom pharmacovigilance och/eller Medical Information och som finns tillgängliga med kort varsel.

Profil 1
Biomedicinare med många års erfarenhet inom Drug Safety. Har arbetat med säkerhetsfrågor och medicinsk information för originalläkemedel. Har ansvarat för att driva fram förbättrade arbetsprocesser, haft nordiskt ansvar och utvecklat ett tätt samarbeta med sälj- och marknadsorganisationen och supportat med medicinsk kompetens.

Profil 2
Apotekare och toxikolog med över 15 års erfarenhet inom Drug Safety och Regulatory Affairs. Har bl.a. arbetat på moder- och marknadsbolag med biverkningsrapporter och SAE för både medicintekniska produkter, marknadsförda originalläkemedel och kliniska studier. Gedigen erfarenhet av arbete med PSUR och projektarbete inom safety. Har även fungerat som kontaktperson gentemot myndigheter, utbildat intern personal och arbetat med bipacksedlar, labelling och variationsansökningar.

Profil 3
Apotekare med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling. Har sin främsta kompetens inom Drug Safety och har framförallt ansvarat för säkerhetsrapportering, inklusive SAE och PSUR och utbildat intern och extern personal i safetyfrågor. Har i sitt safetyarbete fokuserat mycket på kliniska prövningar och har även arbetat som projektedare för interventionsstudier och har erfarenhet från alla steg i den kliniska prövningsprocessen.

Har du frågor kring profilerna, eller är i behov av någon av dessa eller liknande resurser, så är du varmt välkommen att kontakta oss!